Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > Z

Lidovky Z

Za tou naší stodoličkou

ZaA tou naší stodoličkou
seHmE7 vrabecA, juchacha,
seHmE7 vrabecA.

Přiletěla černá vrána,
dala mu klovec, juchacha,
dala mu klovec.

CoE7 ty tuA chceš, čerHmvráAno,
mášE7 čerD nohyHm, nohyE7,

vždyť já bych se s tebou styděl
jít do hospody, juchacha,
jít do hospody.

Zajíček běží po silnici

ZaGjíček Dží poG silniciD,
myGslivec číDzaG pšeniD7G.
|: Počkej, ty zaDjíčku, G ti dám Dnu,
G se ti hlaDvička uAmhne naD7 straGnu. :|

Nebojím se tě, myslivečku,
uteču já ti do háječku.
Tam se ti uschovám, že mě nenajdeš,
vesele vyskočím, až jenom zajdeš.

Zelený hájové

|: ZeGlený Cjové,
bejD7valy jste vy moje,
be jvaly jste mýho srdce
poGtěšení. :|
|: Ale už dlouD7hý čas
neslyšel jsem ptáčGka hlas,
na obloze se uCzal
smutGD7 časG. :|

Dostal já jsem šáteček,
v každým rohu kvíteček,
uprostřed byl z rozmarýny
pěkný věneček.
Ten věneček zelený
z rozmarýny pletený,
ten mi dala moje milá
pro potěšení.

Kdybys mě, má milá,
má Handulko rozmilá,
kdybys ty mě jednou v řadě
poznat nemohla,
na koníčka vyskočím,
bílým šátkem zatočím,
hadyje, má z nejmilejších,
s tebou se loučím.

Znám já hájíček
(Ach má milá)

ZnámA já hájíček zeHmleE,
znám A hájíček zeHmleE.
Ach, A miF#m,
pěkH7nás, má miAHm, čerC#m-veE7-A.

Pod ním je louka zelená...

Na ní studánka roubená...

V ní se má milá umejvá...

A když se bíle umyla...

Bílým šátečkem utřela...

Tak hned falešně myslela...

Co jsem se tebe nahledal...

Hory, doly jsem obešel...

A nikde jsem tě nenašel...

Znám já hájíček zelený...

Zpívala bych zpívala

ZpíAvala bych, neHmumím,
plaE7kat se mně neAchce,
šla bych domů, boEjím se,
vlkD stoE7 na cesAtě.

Zpívala bych, zpívala,
ale nemám hlasu,
vzal mi ho náš basista,
udělal z něj basu.

Žežuličko kde jsi byla

ŽeAžuDličAkoE7, kdeA jsi byElaA,
žesD takA dlouEhoA neEkukaHlaE?

AA ja ja, ku ku ku,
sedělaE7 jsem naA buku.
A  ja ja, ku ku ku,
seE7děla jsem naA buku.

Seděla jsem na jedličce,
volala jsem na myslivce.

A ja ja...

Žežuličko kde jsi byla 2

ŽeAžuličko, kdeD jsi byAla,
žesE7 tak dlouAho neE7kukaAla?
Ku ku, kuku, kuku, kuku, kuku.

Seděla jsem na jedličce,
volala jsem na myslivce.
Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku.