Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > U

Lidovky U

U panského dvora

3/4 takt

UA panského dvora
nášE7 Vitoušek vorá,
straAkaté volečky E7.
|: A pole doDvorá,
naA mě si zaF#7volá,
onHm mě už zdaE7leka znáA. :|

Darmo, ty můj milej,
Vitoušku rozmilej,
darmo ty mě voláš.
Volej ve dne, v noci,
není ti pomoci,
mě se nedovoláš.

Já už mám jiného
hocha upřímného,
ten je mi nad tě dražší.
Víc na mě nevolej,
hluboko zavorej
navěky lásku naši.

Utíkej Káčo utíkej

3/4 takt

UDtíkej, Gčo,
uDtíkej, utíkej,
honí tě koAcour
diDvokej, divokej,
honí tě kocour diAvokejD.

Káča utíká,
co může, co může,
kocour ji chytit
nemůže, nemůže,
kocour ji chytit nemůže.

Už je to uděláno

C je to uG7Cno,
už je to hoG7tovoC,
párG7 vaCček naG7 rendCček,
kousek másla doG7 tohoC.

Shodná melodie s písničkou To je zlaté posvícení.

Už ty pilky dořezaly

A ty pilE7ky doAřezaE7ly,
A ty mlýnE7ky doDmlelyE7,
A sedE7ci vyAmlátiE7li,
maApráE7zdné stoAdoly.

Jura jenom poskakuje,
Hanka se zas jen točí,
muzikanti podřimují,
hrom ať do nich uhodí!