Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > R

Lidovky R

Ráda ráda můj zlatej Honzíčku

3/4 takt

Gda, E7da, můjAm zlatej HonGzíčku,
ráda, E7da, Amda D7 mámG.
Jestli to jenD7 pravda,
žeG mě máš takD7 ráda?
Gda, E7da, Amda D7 mámG.

Rostó rostó

3/4 takt

|: RosAtó, rostó, rostó
ko nopě za cestó
a só pěkně zeElený, :|
|: meDze něma roste
modArooký děvče,
Hm verosteE7, buAde mý. :|

Mládenečku mladé,
poslechni mé rade,
zanech teho ženění.
Oženíš se jednó,
tvářečke ti zblednó,
krása se ti promění.

Rybička maličká

RyAbička maličká
po Dunaji plaE7ve,
chy til ji šohajek
u samého kraAje.

Pusť mě zas, šohajku,
do té čisté vody.
jsem ještě maličká,
dopřej mi svobody.

Řekni řekni řekni jí

ŘekAni, řekE7ni, řekAni jí,
E7 se vdává, jestAli může,
řekni, řekE7ni, řekAni jí,
E7 se vdává, Aže-li.
E7 se vdává, jestAli může,
jestE7li umí žiAvit muže.
Řekni, řekE7ni, řekAni jí,
E7 se vdává, Aže-li.