Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > O

Lidovky O

Ó řebíčku zahradnický

3/4 takt

|: ÓC, řebíčku zaAmhradnický,
óDm, růžičko voG7ňavá, :|
|: kteDmrak naG7zaCpomenu,
kdyžG7 to není věcC možná? :|

Zapomenu-li přec jednou,
zas mi lidi vzpomenou,
žes bejvala upřímnější,
když jsem chodil za tebou.

Ó Velvary

|: Ó, VelAvary, ó, VelE7vary,
kde jsouAtoE7laryA? :|
JedE jsem, pilA jsem, hoDdovalA jsem,
hezEholAky miDlovalA jsem.
Velvary, ó, VelE7vary,
kde jsouAtoE7laryA?

Oči černé oči

OG7či, čerC oči, tyG7 já mám nejCradši,
oG7či, čerC oči, tyG7 já mám rádC.
AD černé oGčičky aD bílé ruGčičky,
aG7by se uCčily G7co dělatC.

Od Tábora až k nám

|: OdG Tábora až k nám
cestička jako mlatD7, :|
|: poC ní jsem chodíval,
zaG nocí vodíval
svouD7 milou častokrátG. :|

Chodíval, chodíval,
klepal na okénko:
Spíš a nebo nespíš,
nebo mě neslyšíš,
má zlatá panenko?

Já nespím, já nespím,
já tě dobře slyším,
jenomže já tobě,
potěšení moje,
otevříti nesmím.

Když mě neotevřeš,
tak s Pánembohem lež,
nepůjdu já k tobě,
potěšení moje,
do roka a do dne.

Okolo Súče

3/4 takt

|: ODkolo Súče
voGděnka teDče, :|
|: vzkáA7zal mně syneček,
žeD už mňa nechce. :|

Když ty mňa nechceš,
já o ťa nedbám,
smutek neponesu,
ani ho nemám.

Proč bych já přesmutná
smutek nosila,
když jsem ťa, synečku,
nemilovala.

Milovala jsem ťa,
bylo to špásem,
nevěděls, synečku,
že falešná jsem.

Falešná jsem byla,
falešná budu,
chlapce jsem šidila
a šidit budu.

Ovčáci čtveráci

OvCčáciG7, čtveCciG7,
vyC jste naši vičG7ku
iC tu čočovičG7ku
vyCpásG7liC.

To je lež jako věž,
nebyla to vička
ani čočovička,
byl oves.