Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > N

Lidovky N

Na Bílé hoře

3/4 takt

NaC Bílé hoře sedG7láček oře,
má hezkou dceru, dejC mi ji, Bože.
Hej, župy, župy, oG7kolo chalupy,
hej, župy, župy, župC.

Kdybych ji dostal, což bych si výskal,
třista tolarů bych s ní vyzískal.
Hej, župy...

Hezká ženuška, tři sta tolarů,
dal bych ji vozit v krytém kočáru.
Hej, župy...

Lokaje napřed, lokaje za ní,
dal bych jí říkat urozená paní.
Hej, župy...

Na rozloučení

6/8 takt

NaA rozloučení, mý potěšení,
postavím pod okny májE7,
|: aAby věděli faE7lešný lidi,
žeA jsem já choE7díval k vámA. :|

Panský pacholku, půjč mi pistolku,
já si dám jednu ranku,
aby věděli falešný lidi,
že jsem měl ve vsi holku.

Jeníčku hezký, jen si zavýskni,
až ty od nás půjdeš,
aby věděli falešný lidi,
že mě věrně miluješ.

Ptáček neseje, zpívá vesele.
Má milá, nevdávej se!
Jestli ty se vdáš, na mě nepočkáš,
uvidíš, ošidíš se!

Na tom bošileckým mostku

3/4 takt

NaG tom bošileckým mostku
hráCly tam dvě panny v kostGku.
|: HráD7ly, hrály, hrály, G se obehrály,
shoD7dily se z mostGku. :|

Nejsou všechny holky stejný,
některá má oči černý,
některá má oči, některá má oči,
některá má černý.

Nevěř, holka, chlapci nevěř,
na řešátko vodu neměř.
Voda ti vyteče, chlapec ti uteče,
bude lásky konec.

Na tom našem dvoře

3/4 takt

NaA tom našem dvoře
všecE7ko to kráAkoře, iE7 ten kohoutA.
Ne můžu na tebe,
poE7těšeA moje, zapoE7menoutA.
Jestli zapoE7menu, všakA dost těžceE7,
přeAce mě pro tebe,
poE7těšeA moje, boE7lí srdceA.

Na tom pražským mostě

NaG tom pražským mostě
ro zmarýnka roste,
|: žádCnej ji tam neGzalejvá,
oDna přece rosGte. :|

Já tam tudy půjdu,
zalejvat ji budu,
ona se mi zazelená,
já ji trhat budu.

Na tu svatú Katerinu

|: NaC tu svatú Katerinu,
kaG7terinskú nedělu :|
|: verDmbovali šoG7hajíčka naC vojnu. :|

SaCma královna, sama královna
ceG7duličD7ku psaDla,
ceduličG7ku psaCla,
aby  šohajka, aby šohajka
naG7 vojnuD7 dostaDla,
na vojnuG7 dostaCla.
Čobogaj, něbogaj, čáry něbogajG7,
čobogaj, něbogaj, čáry něbogajC,
čobogaj, něbogaj, čáry něbogajG7,
bo gaj, bogaj, bogaj, bogaj,
čáry něbogajC.

Prečo stě ma verbovali,
verbovali v nedělu?
Prečo stě to nenechali na středu?

Sama královna...

Na tý louce zelený

3/4 takt

NaG tý louce zeD7lený
pasou se tam jeGleni,
|: paCse je tam mysGliveček
v kamizolce zeGlený. :|

Počkej na mě, má milá,
zastřelím ti jelena,
aby se ti zalíbila
kamizolka zelená.

Počkej na mě, mé srdce,
zastřelím ti zajíce,
aby se ti zalíbila
myslivecká čepice.

Náchodský zámeček

|: Achodský Amajmeček
vršA7-kuF#7 kuHmlatýhoE7 :|
|: aHm už mě, E7 milá,
veA-zouF#7, veHmzou z E7-hoA. :|

Vezou, vezou, vezou
na vraném koníčku,
pojď, podej, má milá,
podej mi ručičku.

Ručičku podala,
do pláče se dala:
Kéž bych tě, můj milej
byla nepoznala!

Nechoď tam

NeG7choď tam, pojďC radš k nám,
G7 jsem holka voCnačejší,
pojďG7 radš k nám, neCchoď k ní,
G7 jsem holka voCnačí.
JestG7li ona boChatější,
G7 jsem za to uCpřímnější,
neG7choď tam, pojďC radš k nám,
G7 tě ráda uChlídám.

Nejsi nejsi

3/4 takt

NeAjsi, neDjsi, jakA jsi se Dlala,
neAjsi, neDjsi, jakA se dělášD.
FaAlešné srdDce máš, darAmo to zaDpíráš,
nejAsi, neDjsi, jakA se dělášD.

Nedbám, nedbám, že mě nemiluješ,
nedbám, nedbám, že mě nechceš.
Takových chasníků na každém hřebíku
jako, jako, jako ty jseš.

Nemelem nemelem

NeDmelem, nemelem,
nemelem, nemeGlemD,
seA7brala nám voda mlejnD.
SebralaG nám všechDna kola
iA7 tu pilu s vanDtrokama,
ne melem, nemelem,
nemelem, nemeGlemD,
seA7brala nám voda mlejnD.

Stejná melodie jako u písničky Jen ty si

Nepudu domů

|: NeCpudu doG7mů, neCpudu doG7mů,
bylF bych doG7ma bitC. :|
Máma pořád hudG7le,
žeC jsem jí sněd nudG7le.
NeCpudu doG7mů, neCpudu doG7mů,
bylA bych doG7ma bitC.

Stejná melodie jako u písničky Já mám koně

Nestarej se ženo má

NeDstarej se, žeA7no má,
že my nic neDme,
zabijeme koA7mára,
masa naděDme.

Nestarej se, ženo má,
co my budem jísti,
zabijeme komára,
masa bude dosti.

Půl ho dáme do komína,
půl ho uvaříme,
nestarej se, ženo má,
že se nenajíme.

Pročpak bych se starala,
můj zlatý mužíčku,
vždyť mám ještě v komoře
z komára nožičku.

Nestůjte mládenci pod okny

3/4 takt

NeGstůjte, mládenci, podD oknyAm,    Edim
pojďDte radš doD7 světniceG,
jestli vás nožičky boCleAm,
seDdněte naD7 laviceG.

My jsme k vám nepřišli posedět,
my jsme se přišli poptat:
vy máte tři hezká děvčata,
můžem-li jednu dostat?

Neber si, Jeníčku, takovou,
která je tuze pyšná,
ona by snad ani za tebou
ze dveří ven nevyšla.

Neber si, Jeníčku, takovou,
která je zamračená,
ona by se na tě mračila
od rána do večera.

Neber si, panenko, mládence,
kterej ti ve dne leží,
protože takovej mládennec
na pole nepoběží.

Neťukej neťukej

NeDťukej, neťukej,
naEši ještě neDležejí,
ne ťukej, neťukej,
nášA táta je diDvokej.
Ame malou leDpenici,
jeA to slyšet doD sednici,
ne ťukej, neťukej,
nášA táta je diDvokej.

Neklepej, neťukej,
naši ještě neležejí,
neklepej, neťukej,
naši ještě nespějí.
Až ti naši budou spáti,
potom můžeš zaklepati
na okno, na dveře,
Andulka ti otevře.