Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > M

Lidovky M

Maličká su

MaCličG7 suC, husy paG7suC,
tancovala bych já, G7 se třasuC,
tancovala bychAm já, Dm se třaG7suC.

Třeba su já malušenká,
přesto mě má ráda má maměnka,
přesto mě má ráda má maměnka.

Mám já v levé noze trn

MámC G7 v leCvé noze trnG7 a trn a trCnaveček,
mám G7 v leCvé noze trnG7 a trn a trnC.
KdeG7 máš trn, kdeC máš trn?
G7hala jsem poC hájíčku,
zaG7píchla jsem trCnavečku.
Mám G7 v leCvé noze trnG7 a trn a trnC.

Marjánko Marjánko

3/4 takt

MarAjánko, Marjánko, Marjánko E7,
zavaž mi šáteček na uzle dvaA,
zavaž, zavaž, zavaž, dítě zlaE7,
aby se nemohl rozvázatiA.

Já bych ti šáteček zavázala,
jen kdyby paňmáma nebránila,
ta naše paňmáma tuze brání,
že nemáš peníze, pole žádný.

Paňmámo, paňmámo, nebraňte mi,
vždyť já jsem bohatší, nežli jste vy,
já mám dvě poctivý zdravý ruce
a vaší Marjánky věrný srdce.

Měla jsem já hulána

Cla jsemG7huCnaG7,
Cla jsemF ho CdaG7,
Cla jsemG7šáCtečekG7,
C jsem muF ho daG7laC.
Tra la la laG7 la la, laC la laG7,
traC la laG7 la, laC laG7,
traC la la laG7 la la, laC la laG7,
traC la laG7 la, la laC.

Měsíček svítí

3/4 takt

Csíček svítí, já musím jíti
zaG7 pannou, zaC pannou, za panenkou.
A7síček zaDmšel, G7 tam nedoCšel,
  jsem zabloudil, mně ji odloudil
v zeleném kloG7boučku mysCliveček.

Ta naše láska bejvala hezká,
však když se ztratila, co je po ní?
Dej Pán Bůh štěstí, děvčátko hezký,
vždyť jiná růže mně vonět může,
vždyť jiná růžička taky voní.

Muzikanti co děláte

MuHmzikanti, co děE7teA?
MuDzikanti, coA děláte?
AjD, F#7te huHmsle aF#7 nehráte,
ajD, F#7te huHmsle aF#7 nehráteHm!

Zahrejte mně na husličky,
a rozveselte ty dróžičky.

Zahrejte mně na cimbále,
ať moja milá veselá je.

Zahrejte mně na tu basu
a rozveselte všecku chasu.

Zahrejte mně všeci spolu
a vyprovoďte mě až domů.

Mysliveček skoro vstává

MysAliveček skoro vstává,
naHm zajíčka poE7zor Avá.
MysE7liveAček dupD, dup, dupA!
AHm zaAček cupE7, cup, cupA!

Šel myslivec do hájíčka
a trefil tam na zajíčka.
Mysliveček dup, dup, dup!
A zajíček cup, cup, cup!