Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > L

Lidovky L

Letěla husička

LeDtěla husička, letěla z vysoka,
neA7mohla doletět, spadDla do potoka,
spadla doA7 potokaD.

Zlomila si křídlo a pravou nožičku,
nemohla doletět, spadla na vodičku,
spadla na vodičku.

Spadla do potoka, vodičku vypila,
aby ji šenkýři nelili do piva,
nelili do piva.

Loučení loučení

LouGčení, louD7čeG,
cožC je to těžGvěcD7,
|: kdyžG se musí rozE7loučiti,
kdyžAm se musí rozD7loučiti
s paGnenCkou mláGdeD7necG. :|

Když jsme se loučili,
oba jsme plakali,
oba jsme si bílým šátkem,
oba jsme si bílým šátkem
oči utírali.

Když jsme se loučili
pod zeleným dubem,
vždycky jsem ti říkávala,
že ta láska není stálá,
že svoji nebudem.

Až já půjdu lesem,
budu plakat hlasem,
dám si klobouček na stranu,
na panenku zapomenu
a budu zas vesel.