Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > K

Lidovky K

K Budějicům cesta

3/4 takt

K BuGdějicům cesta,
aDle že je ouzká,
|: kdyCby naši páni poGvolení dali,
jeD tam holka hezGká. :|

Já jsem se tam dostal,
dobře jsem se vyspal.
Ona ráno vstala, dveře zavírala,
jen abych tam zvostal.

Já tam nezvostanu,
já musím jít domů,
koníčky pucovat, pěkně okšírovat
a dát jim obroku.

Kdyby byl Bavorov

KdyAby byl Bavorov, coE jsou Vodňany,
dalA bych ti hubičku naE obě strany.
|: ADle že je zaA vodou, zaE vodičkou stuAdenou,
nedám ti, má milá, aEni jedinouA. :|

Kdyby byl Bavorov, co Prachatice,
dal bych ti hubiček na sta tisíce.
Ale že je...

Kdyby byla Morava

KdyGby byla Morava jaDko je SlezGsko,
dala bych ti huběnku, D by to pleskGlo.
|: ACle že je Morava malučká,
oDšidila cérečka syGnečDkaG. :|

Kdyby byla Morava jako je Vídeň,
dala bych ti huběnek na celý týden.
Ale že je...

Kdyby byla Morava jako jsou Čechy,
dala bych ti huběnek dva plný měchy.
Ale že je...

Kdyby mně to Pán Bůh dal

KdyGby mně to PánD7 Bůh dalG,
aby si mě duD7dák vzalG,
dudy bych mu noCsila,
chleD7ba bych mu proGsila.
Kdyby mně to PánD7 Bůh dalG,
aby si mě duD7dák vzalG.

Kdyby tady byla taková panenka

|: KdyCby tady byla
ta ková panenka,
kteG7rá by mě chtělaC, :|
|: kteFrá by mě chtěla,
syCna vychovala,
přiG7tom pannou bylaC. :|

Kdybych já ti měla
syna vychovati,
přitom pannou býti,
ty by si mně musel
kolíbku dělati,
do dřeva netíti.

Kdybych já ti musel
kolíbku dělati,
do dřeva netíti,
ty bys mně musela
košiličku šíti
bez jehly a nití.

Kdybych já ti měla
košiličku šíti
bez jehly a nití,
ty by si mně musel
žebřík udělati
až k nebeské výši.

Kdybych já ti musel
žebřík udělati
až k nebeské výši,
lezli bysme spolu,
spadli bysme dolů,
byl by konec všemu.

Kdyby tady byla taková panenka (2)

|: KdyCby tady byla
ta ková panenka,
kteG7rá by mě chtělaC, :|
|: kteFrá by mě chtěla,
syCna vychovala,
přiG7tom pannou bylaC. :|

Kdybych já ti měla
syna vychovati,
přitom pannou býti,
ty by si mně musel
kolíbku dělati,
do dřeva netíti.

Kdybych já ti musel
kolíbku dělati,
do dřeva netíti,
ty bys mně musela
košiličku šíti
bez jehly a nití.

Kdybych já ti měla
košiličku šíti
bez jehly a nití,
ty by si mně musel
hedváb udělati
z tej ovesnej slámy.

Kdybych já ti musel
hedváb udělati
z tej ovesnej slámy,
ty bys mně musela
všechny hvězdy sčísti,
co na nebi svítí.

Kdybych já ti měla
všechny hvězdy sčísti,
co na nebi svítí,
ty by si mně musel
žebřík udělati
až k nebeské výši.

Kdybych já ti musel
žebřík udělati
až k nebeské výši,
lezli bysme spolu,
spadli bysme dolů,
byl by konec všemu.

Kdybys měla má panenko sto ovec

KdyAbys měla, E panenE7ko,
stoA ovec, sto ovecA7
aD já jenom za klobouF#7kem
jaHmlovec, jaE7lovec,
|: neAbudeš F#m, neHmní možE7,
aAni ti to, A7 panenko,
PánD BůhE7 neA. :|

Kdybys měla, má panenko,
celý lán, celý lán
a já jenom zahrádečku
jako dlaň, jako dlaň,
nebudeš má...

Kdybys měla, má panenko,
sto dvorů, sto dvorů
a já jenom otrhanou
stodolu, stodolu,
nebudeš má...

Když jsem husy pásala

KdyžA jsem husy pásala,
zimou jsem se třáE7sala,
teďA už husy neE7pasuA
a zimou se neA7třasuA.

Melodie je shodná s písničkou Běží liška k Táboru.

Když jsem chodil do školy

KdyžA jsem chodil doE7 školyA,
učil jsem se liE7teryA.
|: Jedna, dvěD, třiE7 čtyřiA,
to jsou moE7je liA-teE7-ryA. :|

Když jsem já sloužil

KdyžC jsem já sloužil toG7 první léto,
vyDmsloužil jsem si kuCřátkoG7 za toC.
A to kuře krákoře G7há po dvoře,
má panenka pláče doCma v koG7mořeC.

Když jsem já sloužil to druhé léto,
vysloužil jsem si kachničku za to.
A ta kačka bláto tlačká
a to kuře krákoře běhá po dvoře,
má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já to třetí léto,
vysloužil jsem si husičku za to.
A ta husa chodí bosa
a ta kačka...
a to kuře...
má panenka...

Když jsem já to čtvrté léto,
vysloužil jsem si vepříka za to.
A ten vepř jako pepř
a ta husa...
a ta kačka...
a to kuře...
má panenka...

Když jsem já to páté léto,
vysloužil jsem si telátko za to.
A to tele hubou mele
a ten vepř...
a ta husa...
a ta kačka...
a to kuře...
má panenka...

Když jsem já to šesté léto,
vysloužil jsem si kravičku za to.
A ta kráva mléko dává
a to tele...
a ten vepř...
a ta husa...
a ta kačka...
a to kuře...
má panenka...

Když jsem já to sedmé léto,
vysloužil jsem si botičky za to.
A ty boty do roboty
a ta kráva...
a to tele...
a ten vepř...
a ta husa...
a ta kačka...
a to kuře...
má panenka...

Když jsem já šel tou putimskou branou

3/4 takt

KdyžG jsem já šel tou putimskou branou,
Dvaly se dvě panenky za mnou
|: aG volaly: ŠtuCdente,
tyD malý premianteG! :|

Proč, panenky, proč na mě voláte,
pročpak vy mě študovat nedáte?
Já vás nesmím milovat,
já musím študýrovat.

Sedm let jsem v Písku študýroval,
ani jednu pannu nemiloval.
Jenom jednu měl jsem rád,
tu mi přebral kamarád.

Počkej, holka, však ty budeš plakat,
až já budu kázáníško kázat,
kázáníčko, kázání
o věrném milování.

Počkej, holka, ty se budeš soužit,
až já budu tu mši svatou sloužit
v tom píseckým kostele,
první bude za tebe.

Když jsem já ty koně pásal

KdyžD jsem já ty koAně pásal,
přiDšla na mě dříGmoDtaA7,
|: dříA7mo, dříDmo, dříA7motěnka,
koDně vešli doA7 žitaD. :|

Když jsem jel do Prahy

3/4 takt

KdyžA jsem jel do Prahy
proE7 hrách, pro hrách,
pa dl mně na cestě
vaAlach, valach.

Kdybych mu byl dával
oves, oves,
byl bych měl valáška
po dnes, po dnes.

Když jsem k vám chodíval

3/4 takt

KdyžC jsem k vám chodíval přesG7 ty lesy,
ach ouCvej, přesG7 ty lesyC,
bejvalas, má milá, veG7selejší,
ach ouCvej, veG7selejšíC.

|: ACle teď jsi holG7ka bledá, :|
snadC že ti srdéčko vyG7spat nedá,
ach ouCvej, vyG7spat neC.

Když jsem k vám chodíval přes kaluže,
ach ouvej, přes kaluže,
bejvalas, má milá, jako růže,
ach ouvej, jako růže.

Ale teď jsi...

Když jsem k vám chodíval pod okýnko,
ach ouvej, pod okýnko,
bejvalas, má milá, krev a mlíko,
ach ouvej, krev a mlíko.

Ale teď jsi...

Když jsem k vám chodíval na dvoreček,
ach ouvej, na dvoreček,
chodíval za tebou mysliveček,
ach ouvej, mysliveček.

Mysliveček šel za lesy,
mysliveček šel za lesy,
nynčko má panenka smutek nosí,
ach ouvej, smutek nosí.

Když jsem šel z Hradišťa

KdyžC jsem šel z HraFdišťaDm z poG7žehnáC,
potkal jsem děvFčicuDm zneG7nadáC.
|: PotG7kala C, neznalaD G7,
čerCvené jabFlúčkoDm G7vala mněC. :|

Že jsem byl šohajek nerozumný,
vzal jsem si jablúčko z ručky její.
Jak jsem jedl, tak jsem zbledl,
už ťa dom, děvčico, nepovedu.

Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
Hlava bolí, srdce svírá,
všecko, cos miloval, konec mívá.

2.verze 2.sloky:

Že jsem byl šohajek nerozumný,
vzal jsem si jablúčko z ručky její.
To jablíčko je kyselé
a moje srdéčko zarmůcené.

Kolíbala bába čerta

KoClíbala bába čerta
na pařezu duG7bovým,
ha jej, dadej, můj čertíku,
však já na tě neCpovím.

Koulelo se koulelo

KouAmlelo se, kouE7lelo
čerAmvené jablíčH7-koE7,
koAmmu ty se doGstanešC,
Am zla-táF#dim AnčičE7-koAm?

Koulela se, koulela
dvě naproti sobě,
komu bych se dostala,
než, Jeníčku, tobě?

Komu bych se dostala,
než, můj milej, tobě,
ty jsi hezkej, já taky,
šikneme se k sobě.

Koulelo se koulelo (2)

KouAmlelo se, kouE7lelo
čerAmvené jablíčH7-koE7,
koAmmu ty se doGstanešC,
Am zla-táF#dim holčičE7-koAm?

Já se na tě nehněvám,
ale je mi líto,
že za jinou chodíváš
přes zelený žito.

Žito, žito, žitečko,
kdo tě bude žíti?
Můj milej daleko,
musím pro něj jíti.

Žito, žito, žitečko,
kdo tě bude vázat?
Můj milej je daleko,
musím pro něj vzkázat.

Trávo, trávo, travičko,
kdo tě bude kosit?
Můj milej je daleko,
musím smutek nosit.

Koupím já si koně vraný

3/4 takt

Ková synek ková vrata

Ková synek, ková vrata,
růže červená,
růžička červená,
lilie, fiala.

Ta vrata ze stříbra, zlata
růže...

Svítily po celém dvoře
růže...

V celém dvoře i v komoře
růže...

V té komoře bílé lože
růže...

Na tom loži panna leží
růže...

Ta panna má zlatý prsten
růže...

V tom prstenu tráva roste
růže...

Na té trávě chlapec pase
růže...

Pase na ní kozu bílou
růže...

Že pojede za svou milou
růže...

A ten prsten snímat bude
růže...

Kolik pluhů, tolik volů
růže...

Prsten sejmul, ji obejmul
růže...

zpívá se a capella

Kudy kudy kudy cestička

3/4 takt

KuAdy, kuE7dy, ku-F#dimdy cesAtička
proE7 mého JeAníčka,
kudy, kuE7dy, ku-F#dimdy cesAtička
proE7 miléhoA?
OnE7 hledá boAhatý
s mašE7lema naA paty,
ale hodE7hol-F#dimka chuAdičká
neE7ní jehoA.