Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > J

Lidovky J

Já husárek malý

Am husárek maC,
boG7ty roztrhaCE7,
Am na vojnu neDmpojeFdu,
Adim buduEm mít noAmvý.

Tatíček to slyšel,
ven z komůrky vyšel.
Boty mi dal udělati,
na vojnu jsem musel.

Já jsem muzikant

C jsemG7 muCzikant
a přiG7cházím k vám z ,ruby>česCké země.
My jsmeG7 muCzikanti,
přiG7cházíme k vámC.

C umím hráG7ti! MyC umíme taG7ky!
A to na housG7le. JakC se na ně hraG7je?
FidCli, fidli, staré vidli,
fidG7li, fidli, housCličky,
fid li, fidli, staré vidli,
fidG7li, fidli, housCličky.

Já jsem...

Já umím hráti! My umíme taky!
A to na basu! Jak se na ni hraje?
Stála basa u Primasa,
za kamnama stála,
jak primaska zatopila,
basa sama hrála.

Já jsem...

Já umím hráti! My umíme taky!
A to na trumpetu! Jak se na ni hraje?
Já rád játra, ty rád játra,
on rád játra, trumpeta,
já rád játra, ty rád játra,
on rád játra, trumpeta.

Já jsem...

Já umím hráti! My umíme taky!
A to na bubínek! Jak se na něj hraje?
Bumtarata, bumtarata,
bumtarata, bubínek,
bumtarata, bumtarata,
bumtarata, bubínek.

Já jsem z Kutné hory

A jsemE7 z KutAné Hory, z Kutné Hory
koudelE7kův synA.
Já mám v Praze třiD domy,
E7 je koupím, buAdou mý,
jsemE7 z KutAné Hory, z Kutné Hory
koudelE7kův synA.

Ja keď sa Janoško

JaEm, keď sa JanošAmko doEm vojnyH bralEm,
priCšol pod okénko, smutD7ně volalG:
|: PoCdaj že mi, milá, poD7daj trochu voGdyH,
leEmbo ve mně moAmje srdEmce shoHEm. :|

A já bych ti dala trochu vody,
ale já sa bojím tvojích koní.
Neboj sa, má milá, hoja, koňa mého,
šak leží šablenka podla něho.

Keď mi prišla karta narukovat,
dal som si muziku došikovat.
Muzikanti moji, zahrajte mi čardáš,
prvého októbra rukovat mám.

Keď mi prišla karta k rukovaňu,
moja milá, čas je k rozejdeňu.
Sbohom tu ostávaj, dobre sa tu mávaj,
a na mňa smutného nezabúdaj.

Já mám doma trnku

G mám doma trnD7ku, trnGku, trnku
v malovaným hrnku, hrD7nečkuG.
Tra la la la la la laD7 la laG la,
tra la la la la la laD7 la laG.

Má milá má trnku, trnku, trnku
vařila ji v hrnku, hrnečku.
Tra la la la la la la la la la,
tra la la la la la la la la.

Já mám chaloupku

3/4 takt

A mámE7 chaAloupkuE7 naA vrškuE7,
bezA došHm, oAtrhaE7nouA.
|: E7 Hm seF#7 oHmpijuE7,
A si jiE7 poAšiju
hra, hra, hraE7, hraA, hra, hraA7,
hraDchoAviE7nouA. :|

Já mám malovanou vestu

3/4 takt

A mám malovanou vestu,
vesE7tu, vesAtičku,
  mám malovanou vestu,
vesE7tičku mámA.

HejD, sedláče, nepij,
chaAlupa ti letí,
zaE7bije ti ženu,
zaAbije ti děti!

Já mám malovanou...

Já ne to ty

A ne, E7 ne, toA ty, to ty,
zouE7valas mi včeAra boty,
já ne, E7 ne, toA ty, to ty,
zouE7valas mi jeA.
ZouE7valas mi boAtičky,
E7vals mi huAbičky,
já ne, E7 ne, toA ty, to ty,
zouE7valas mi jeA.

Já ne, já ne, to ty, to ty,
koupilas mi na košile,
já ne, já ne, to ty, to ty,
koupilas mi je.
Koupilas mi na košile,
abych chodil pěkně bíle,
já ne, já ne, to ty, to ty,
koupilas mi je.

Já se vždycky ohlídám

|: G se vždycky ohlídám, ohlídám
k doD7mažlickým zahradám, :|
|: jesD7tli je tam ještě moGdrooký děvče,
C si na ně zaD7volámG. :|

A já je tam nevidím, nevidím,
ani je tam neslyším,
S kýmpak já se ještě, moje zlatý děvče,
s kýmpak já se potěším?

Na dolině rybníček, rybníček,
napájí tam Jeníček
čtyři koně vraný, pěkně učesaný,
je zkrvácený všecek.

To není krev z koníčka, z koníčka,
to je z mýho Jeníčka,
že ho posekala, že ho posekala
ta vojenská šavlička.

Jaké je to hezké
(Dva kováři v městě)

JaDké je to hezké
dva  kováři v městě,
dvaA7 a dva kováři na rynkuD.
|: JeA7den může kovat
aD druhý milovat
šaA7 a šafářovic AndulkuD. :|

Vzkázala mně včera
šafářova dcera
ze a ze dvorečka, ze dvora,
že mně dá šáteček
vyšívaný všecek
do a dokolečka, dokola.

Neber si, synečku,
ze dvora dcerečku,
ze a ze dvorečka, ze dvora.
Ona má sukničky
ucouraný všecky
do a dokolečka, dokola.

Jede jede poštovský panáček

3/4 takt

JeCde, jede pošG7tovský paCnáček,
jede, jede pošG7tovský pánC.
G7 vraný koCníčky jaG7ko dvě ryCbičky,
jede, jede doG7 RokycanC.

Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.
Vpředu má trubičku a vzadu truhličku,
jede, jede do Rokycan.

Jedna dvě tři čtyři pět

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
cos to, Janku, cos to sněd?
Brambory pečený,
byly málo maštěný.

zpívá se jako kánon a capella

Jen ty si jen ty si

JenD ty si, jen ty si,
jen ty si, jen tyG siD,
A7 panenko, vzpomeň siD.
Vzpomeň tyG si naD ty časy,
kdyA7 jsme spolu huDsy pásli.
Jen  ty si, jen ty si,
jen ty si, jen tyG siD,
A7 panenko, vzpomeň siD.

Melodie je shodná s písničkou Nemelem nemelem.

Ještě jsem se neoženil

JešAmtě jsem se neoženil,
E7 mě žena biAmje
a  já jsem si narychtoval
třiE7 dubové kyAmje.
S jedCním budu ženu bíti
aDm s tím druhým Gti, děti, E7ti, děti
aAm s tím třetím kyja, kyjačiskemDm
Amjdu naE7leAmty.

Kam ty zajdeš, i já zajdu,
půjdeme do mlýna,
opýtáme se mlynáře,
co že za novina.
Kolečka se otáčejí,
žitečko se mele, mele, mele, mele,
moje milá se vydává,
půjdem na veselje.

Ještě si já pohár vína zaplatím

JešEmsiH já, ješEmsiAm
poEm-hárAm A#dim - naH zaEmplatímF#7.
PoHmtom seF#7 já, poAmtom seEm
k moHm - Em miEdim - F#7 naHmvrátím.
|: OdC večeGra doDnaG
muEmzika námAm vyEm - hráA#dim - H,
aEmpiHjem, piEmjem, piAmjem
Em-Am vínA#dim - koH z poEmhára. :|

Ještě si já, ještě si já
pohár vína zaplatím.
Potom se já, potom se já
k mojí milé navrátím.
Potom půjdem na pána,
co s náma zle nakládá,
a já pijem, pijem, pijem
dobré vínko z pohára.

Akordy jsou strašné (neručím za ně), asi pro cimbál, nedokážu tuto písničku na kytaru zahrát.

Jináč není v posvícení

6/8 takt

JiAnáč není v posvícení,
selky se od zlata blejE7skají,
mládenci, oráči vejAskají:
PojďmeD tamA, ať zvíDmeA,
co to D znaAmenatHm, spatC#m-říE7-meA.

Jsou mlynáři chlapi

JsouE7 mlynáři chlaApi, chlapi,
kdyžE7 jim mlýny klaApy, klapy,
jsouE7 mlynáři chlaApi, chlapi,
kdyžE7 jim mlýny jdouA.
KdyžE7 jim mlýny neAchtí klapat,
začE7nou jako šelAmy plakat.
JsouE7 mlynáři chlaApi, chlapi,
kdyžE7 jim mlýny jdouA.