Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > E

Lidovky E

Ej lásko lásko

|: EjHm, lásko, lásEdim-koHm, tyEm nejsiFdim stáF#7-Hm :|
|: jaF#7ko voHmděnka meEmzi břeFdim--haF#7-maHm. :|

Voda uplyne, láska pomine
jako lísteček na rozmarýně.

Vystavím klášter mezi horama,
tam budem bývat bez milovaňá.

Bez milovanjá tam budem bývat,
nedám sa vjacej panenkám klamat.

Ej od Buchlova

EjG, od Buchlova větor D7je,
už tej Kačence pentle beGre.
|: DnesCka nevěsta, zajtra žeGna,
dnesD7 večer bude začepeGna. :|

Ty jsi, Kačenko, bílá růža,
tobě nebylo treba muža.
Tys mohla chodit po svobodě
jak ta ta rybička v bystrej vodě.

Ty jsi, Martine, strom zelený,
tobě nebylo třeba ženy.
Tys mohl chodit po galánkách
jak ten holúbek po hanbalkách.

Ej padá padá rosička

EjHm, padá, paEmroHm-sičF#m-kaHm,
spaDly by moAje oDčičAkaD.
|: Spaly by moAje, spaF#mly by aj tvoHmje,
spaly by oGny oEm--boF#m-jeHm. :|

Ej, padá, padá listopad,
pozdravuj milú nastokrát.
Pozdravuj milú, holuběnku sivů,
že ju tu mosím zanechat.

Shodný text, ale jiná melodie s písní Padá padá rosenka.

Ej zalužicky poľo

|: EjD, zalužicky poľo
s ruEžami okoAlo, :|
|: ejA7, něhodno kuD mně prísť,
ejA7, něhodno kuD mně prísť,
ej , něhodno ku mně prísť,
poEcešenie moAjo. :|

Ej, pocešenie mojo
by ružu zklamalo,
ej, pocešenie mojo,
ej, pocešenie mojo,
ej, pocešenie mojo
by mě ľubovalo.