Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > C

Lidovky C

Cib cib cibulenka

CibA, cib, cibulenka,
mak , mak, makulenka,
kdyžE7 jsem byla maAličká,
choE7vala mě maAtička.
AE7 teď, když jsem veAliká,
muG7sím chovat JeAníka.

Co to tam šupoce

|: CoC to tam šupoGce zaG7 tú stodoC? :|
|: ŠoFhajovy koně, šoChajovy koně,
šohajovy koGvoG7dy nemaC. :|

Nemajú, nemajú, chcelo sa jim piť,
mosela šenkéřka pro vínečko jít.

Špatný si, synečku, špatný hospodář,
že svojim koníčkom vody nepodáš.

Špatná si, cérečko, špatná kuchařka,
že se ti na plotně pálí zásmažka.

Co sedláci co děláte

CoA, sedDci, coA děláte?
Pole máteE, neoráteA!
Co, sedDci, coA děláte?
Pole máteE a neoráteA!

Čerešničky

ČeDrešničky, čerešničky, čerešGD,
vy ste sa mně rozHsypaly naEm cesE7A.
KdoE vás najde, tenE7 vás posbíA7,
D som mala včera veA7čer frajíraD.

Bol to šohaj malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
Ani bych mu robit nedala,
jenom bych ho jako růžu chovala.

Ako růžu, ako růžu červenú,
já bych bola jeho ženú milenú,
já bych bola jeho lilija,
a on moja růža, růža červená.

A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
pak bych se mu, pak bych se mu vysmála.
Robit bude a já tancovat,
preca já si umím chlapa vychovat.

Černé oči jděte spát

ČerCné oči, jděG7te spátC,
černé oči, jděA7te spát,
všakDm musíte G7no vstát,
všakC musíte G7no vstátC.

Ráno, ráno, raníčko,
dřív, než vyjde sluníčko.

Sluníčko už vychází,
má milá se prochází.

Prochází se po rynku,
nese smutnou novinku.

Novinečku takovou,
že na vojnu verbujou.

Když verbujou, budou brát,
škoda hochů nastokrát.

Červená růžičko rozvíjej se

ČerGvená Cžičko, rozvíjej seG,
studená vodičko, rozlívej seD,
|: rozClívej se poD kameGní,
nastalo nám smutné rozDlúčeG. :|

Který ptáček na dvou stromech sedá,
ten v tom světě žádnou radost nemá,
tak jako ten mládeneček,
který sedá u dvou děvčáteček.

Červená modrá fiala

ČerDvená, modGfiDala, fiala,
kdes ji, má miAlá, trDhala, trhala,
kdes ji, má milá trAhalaD?

Trhala jsem ji v zahrádce, v zahrádce,
zabolelo mě mé srdce, mé srdce,
zabolelo mě mé srdce.

Zelené, bílé ořeší, ořeší,
ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
ach, kdo mé srdce potěší?

Zarmoutil mně ho ledakdo, ledakdo,
ale potěšit nemá kdo, nemá kdo,
ale potěšit nemá kdo.

Čí je děvče

ČíG je, číD je, číG je děvče
v D červené kaGcabajce,
čí je, číD je, číG je děvče,
toD je děvče G.

A pročD a začG,
a pročD a zač a načG,
a pročD a začG,
a pročD a zač a načG?

Která dobrou kaši vaří,
která dobře hospodaří,
která dobrou kaši vaří,
to je děvče mý.

A proč...

Čí só hode

ČíA só hode, naše hode,
pojď me, stará, do hospode,
hoEjája, hoDjája, hoE7jajájaA,
bodem tam doE rána
tanDcovat hoAlána, hoE7jajájaA.

Přišla Anka do hospode
podívat se na te hode,
hojája...

Chtělo se jí tancovati,
nechcete jo, chlapci, bráti,
hojája...

Oře Antoš podle meze,
košola mo z gatí leze,
hojája...

Mařa za ním poskakuje,
košolko mo zastrkuje,
hojája...

Čížečku čížečku

ČíDžečku, čížečku, ptáčA7ku maličDký,
pověz mi, čížečku, jakA7 sejou mákD?
AjG tak, tak seDjou mák,
ajA7 tak, tak seDjou mák,
ajG tak, tak seDjou mák,
takA7 sejou mákD.

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku, jak roste mák?
Aj tak, tak...

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku, jak kvete mák?
Aj tak, tak...

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku, jak plejou mák?
Aj tak, tak...

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku, jak zraje mák?
Aj tak, tak...

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku, jak lámou mák?
Aj tak, tak...

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku, jak jedí mák?
Aj tak, tak...