Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky > B

Lidovky B

Bejvávalo

BejCvaG7lo, bejCvaG7lo, bejCvaG7lo doCbře.G7
BejCvaG7lo, bejCvaG7lo, bejCvaG7lo doCbře.G7
ZaC našichC mlaCdejch letG7
bejCval světG7 jaCko květG7.
BejCvaG7lo, bejCvaG7lo, bejCvaG7lo doCbře.G7

Zpívá se jako kánon.

Běží liška k Táboru

Aží liška k Táboru,
nese pytel zázE7voru,
jeAžek za ní poE7spícháA,
že jí pytel rozE7cháA.

Běž, zajíčku, běž za ní,
seber jí to koření,
liška se mu schovala,
ještě se mu vysmála.

Melodie je shodná s písní Když jsem husy pásala.

Bodaj by vás vy mládenci

BoDdaj by vás, vy mládenci, čerti vzali,
keďEm ste vy mňa na ten tanec neA7pozvali.
JaD by bola tancovala,
ajEm na cimbál niečo dala
aG vás všetkých poA7bozkalaD.

Čo sa mamka tejto noci natrápila,
aby sa vám len nejako zavďačila.
Spiekla múky na tri korce
pre vás, chlapci, na koláče,
len aby som tancovala.

Už je ameň, už je koniec, milí chlapci,
keď je už raz, keď je už raz po tom tanci.
Keď sa nový tanec strhne,
pamätajte, chlapci, na mne,
trebas bude po polnoci.

Boleslav Boleslav

|: BoAleslav, Boleslav,
překrásné městoE7, :|
|: neDplač, holka, neAnaříkej,
moE7je nevěstoA. :|

Jakpak nemám plakat,
smutná naříkat,
když tě vidím do vojenských
šatů oblíkat?

Ty vojenské šaty
trápí srdce mé,
neplač, holka, nenaříkej,
vždyť se sejdeme.

Bratři bratři

BraAtři, bratři, buE7ďme jen veAselí,
bratři, bratři, raE7dujme seA!
|: NouE7ze nám přestala, Ada nám naE7stala,
braAtři, braE7tři, raHmdujmeE7 seA! :|

Bude zima bude mráz

BuDde zima, buA7de mráz,
kamEm se, ptáčku, kamG schovášA?
SchoEmvám já se podE7 hruduA,
tamD já zimu přeA7buduD.

Bude zima, bude mráz,
kam se, ptáčku, kam schováš?
Schovám se do javora,
tam bude má komora.

Bude zima, bude mráz,
kam se, ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod mezu,
až přestane, vylezu.

Až přestane, vyletím,
širý svět rozveselím.
Půjde milá na trávu,
zazpívám jí nad hlavú.