Jste zde: Zpěvníček u nás > Lidovky

Lidovky

ABCDEHChJKLMNOPRSTUVZ ♪

A já pořád kdo to je ● A já sám ● A já taká dzivočka ● A ty svatý Vavřenečku ● A vy páni muzikanti ● Aby nás Pán Bůh miloval ● Adámku náš ● Ach není tu není ● Ach synku synku ● Andulka konopě močila ● Andulko šafářova ● Anička dušička kde si bola

Bejvávalo ● Běží liška k Táboru ● Bodaj by vás vy mládenci ● Boleslav Boleslav ● Bratři bratři ● Bude zima bude mráz

Cib cib cibulenka ● Co sedláci co děláte ● Co to tam šupoce ● Čerešničky ● Černé oči jděte spát ● Červená modrá fiala ● Červená růžičko rozvíjej se ● Čí je děvče ● Čí só hode ● Čížečku čížečku

Dobrú noc má milá ● Domažlice sú pěkný městečko

Ej lásko lásko ● Ej od Buchlova ● Ej padá padá rosička ● Ej zalužicky poľo

Hajha husy ● Honza s Frantou ● Hop hej cibuláři ● Hořela lípa hořela ● Hrály dudy ● Hvězdičky dobrou noc

Chovejte mě má matičko

Já husárek malý ● Já jsem muzikant ● Já jsem z Kutné hory ● Ja keď sa Janoško ● Já mám doma trnku ● Já mám chaloupku ● Já mám malovanou vestu ● Já ne to ty ● Já se vždycky ohlídám ● Jaké je to hezké (Dva kováři v městě) ● Jede jede poštovský panáček ● Jedna dvě tři čtyři pět ● Jen ty si jen ty si ● Ještě jsem se neoženil ● Ještě si já pohár vína zaplatím ● Jináč není v posvícení ● Jsou mlynáři chlapi

K Budějicům cesta ● Kdyby byl Bavorov ● Kdyby byla Morava ● Kdyby mně to Pán Bůh dal ● Kdyby tady byla taková panenka ● Kdyby tady byla taková panenka (2) ● Kdybys měla má panenko sto ovec ● Když jsem husy pásala ● Když jsem chodil do školy ● Když jsem já sloužil ● Když jsem já šel tou putimskou branou ● Když jsem já ty koně pásal ● Když jsem jel do Prahy ● Když jsem k vám chodíval ● Když jsem šel z Hradišťa ● Kudy kudy kudy cestička ● Kolíbala bába čerta ● Koulelo se koulelo ● Koulelo se koulelo (2) ● Koupím já si koně vraný ● Ková synek ková vrata

Loučení loučení ● Letěla husička

Maličká su ● Mám já v levé noze trn ● Marjánko Marjánko ● Měla jsem já hulána ● Měsíček svítí ● Muzikanti co děláte ● Mysliveček skoro vstává

Na Bílé hoře ● Na rozloučení ● Na tom bošileckým mostku ● Na tom našem dvoře ● Na tom pražským mostě ● Na tu svatú Katerinu ● Na tý louce zelený ● Náchodský zámeček ● Nechoď tam ● Nejsi nejsi ● Nemelem nemelem ● Nepudu domů ● Nestarej se ženo má ● Nestůjte mládenci pod okny ● Neťukej neťukej

Ó řebíčku zahradnický ● Ó Velvary ● Oči černé oči ● Od Tábora až k nám ● Okolo Súče ● Ovčáci čtveráci

Pásla ovečky ● Pec nám spadla ● Pekla vdolky ● Piju já ● Plavala husička po Dunaji ● Počkej já povím ● Pod naším okýnkem ● Pod našima okny ● Pod Prešpurkem kraj Dunaja ● Pod tým naším okénečkom ● Prší prší ● Ptala se Zuzana Kuby

Ráda ráda můj zlatej Honzíčku ● Rostó rostó ● Rybička maličká ● Řekni řekni řekni jí

Sedí vrabec na kostele ● Sivá holubičko ● Spadla mi šablička ● Spi děťátko spi ● Spievanky spievanky ● Stála basa u primasa ● Stůj břízo zelená ● Šel zahradník do zahrady ● Šel tudy měl dudy ● Šla Nanynka do zelí

Takhle v Rokycanech ● Tancujte myši ● Táto můj mámo má ● Teče voda proti vodě ● To je zlaté posvícení ● Tovačov Tovačov ● Travička zelená ● Týnom tánom

U panského dvora ● Utíkej Káčo utíkej ● Už je to uděláno ● Už ty pilky dořezaly

Voděnka studená ● Vrť sa děvča ● Vstávaj Jano hore ● Vy řezníci řemesníci ● Vyletěla holubička

Za tou naší stodoličkou ● Zajíček běží po silnici ● Zelený hájové ● Znám já hájíček (Ach má milá) ● Zpívala bych zpívala ● Žežuličko kde jsi byla ● Žežuličko kde jsi byla (2)