Kamarádi, vítejte v mém zpěvníčku.

Najdete zde sbírku písniček k táboráku, které jsem byla schopná se naučit i já. Většinu z nich asi budete znát. Písničky budu postupně doplňovat (čerpám ze se své sbírky přibližně 2.500 písniček).

Zdrojem jsou kamarádi a jejich opisované zpěvníčky - takže lidovým předáváním mohly vzniknout nové verze a odchylky. Dalším zdrojem jsou tiskem vydané zpěvníky, které ty odchylky vlastně zase sjednocují. U různých verzí stejného základu jsou uvedeny hypertextové odkazy, takže můžete jednotlivé verze porovnávat a někdy i najít takovou, jakou ještě neznáte. Také uvádím anglické texty, znám-li je.

Protože nejsem žádný hudebník (vlastně zcela samouk), jsou zde hlavně jednodušší kousky. Nemám ani velký hlasový rozsah, proto jsem některé písničky musela přetransponovat, abych vůbec byla schopná nějaké interpretace (proto se, prosím, nepodivujte nad tím, proč je ta která písnička hlouběji nebo výš než ji znáte třeba z cédéčka - autoři, odpusťte mi). Proto u písniček uvádím i zdroj (je-li mi znám), abyste si případně mohli dohledat původní tóninu.

Uvádím zde nejen texty, ale vždy i akordy na kytaru a často i zjednodušený notový zápis doplněný zvukovou podobou. Zvuk není určený k poslechu, ale spíše k připomenutí základní melodie. Výborně se podle toho dá písnička naučit i když neumíte noty. Nejsem ani dobrý hráč na kytaru, což je zárukou toho, že zde najdete zvládnutelnou verzi i pro začátečníky.

Vysvětlivky:
[EN] znamená, že písnička je v anglickém jazyce. Totéž platí pro ostatní jazyky - FR francouzsky, DE německy, RU rusky a jiné, třeba cikánsky, latinsky nebo v eseprantu.
Modrý název seznamu (a po přejetí myší fialový) znamená, že písnička je přímo zde na webu a můžete si na ni prokliknout.
šipka značí, že po kliknutí na ni se otevře na nové stránce text písničky. Někdy je to dobré k identifikaci (podle názvu se kolikrát nepozná) a někdy zkrátka člověk nepotřebuje složitosti s odsazením slok a akordy.
Světle šedý název v seznamu - tato písnička se zde neobjeví, protože se ji v životě nemůžu naučit, jelikož
     a) ji neznám a nemám noty,
     b) znám ji, ale neumím přesně zazpívat a nemám noty,
     c) má těžké akordy a já je nezahraju,
     d) má velký rozsah a já ji nevyzpívám,
     e) celá je těžká a já ji nemohu poslouchatelně zvládnout,
     f) nelíbí se mi.
Je to subjektivní síto, ale může být zajímavé pro autory - takový průzkum životaschopnosti písničky (mám zato, že písničky jsou hlavně od toho, aby se zpívaly a teprve potom od toho, aby se pouze poslouchaly jako třeba vážná hudba). A chci, aby tu byly jen použitelné písničky (pro nás jednoduché).

Tento zpěvníček původně slouží hlavně pro mou potřebu, abych si udělala konečně pořádek a když už si s tím dávám tu práci, může posloužit i vám.

P.S. Povedl se mi dobrý překlep: úísničky. Možná je to úplně nejvýstižnější.